*ST美丽龙虎榜,000010龙虎榜,*ST美丽主力资金,*ST美丽资金流

《 *ST美丽 (000010) 》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流

*ST美丽(000010)龙虎榜

2019-06-12 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 2103万 | 明细

2019-06-11 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 21万 | 明细

2019-06-06 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 3654万 | 明细

2019-06-03 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 2839万 | 明细

2019-01-11 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 774万 | 明细

2018-11-30 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -481万 | 明细

2018-05-09 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -2963万 | 明细

2018-05-08 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 4367万 | 明细

2018-05-07 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 2122万 | 明细

2018-05-04 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 810万 | 明细

2018-04-16 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -992万 | 明细

2018-01-15 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -3482万 | 明细

2018-01-08 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 3577万 | 明细

2017-10-24 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -14139万 | 明细

2017-10-23 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -5384万 | 明细

2017-10-20 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 2939万 | 明细

2017-10-19 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 1552万 | 明细

2017-10-18 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 6397万 | 明细

2016-12-21 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 7222万 | 明细

2016-10-14 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 1625万 | 明细

2016-09-07 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 7231万 | 明细

2015-12-04 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 5049万 | 明细

2015-08-19 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -4144万 | 明细

2015-08-18 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -3615万 | 明细

2015-06-01 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -3016万 | 明细

2015-05-29 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -13099万 | 明细

2015-05-28 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 1825万 | 明细

2015-05-26 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 180万 | 明细

2015-05-21 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 123万 | 明细

2014-08-18 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 1447万 | 明细

2014-04-30 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 765万 | 明细

2014-02-13 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -887万 | 明细

2013-12-16 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -998万 | 明细

2013-10-28 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -1087万 | 明细

2013-10-22 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -601万 | 明细

2013-10-21 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 1786万 | 明细

2013-10-18 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -4164万 | 明细

2013-09-24 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 3479万 | 明细

2013-09-23 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 641万 | 明细

2013-08-16 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -1321万 | 明细

2013-07-23 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 1163万 | 明细

2013-07-19 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -5451万 | 明细

2013-04-23 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -88万 | 明细

2012-11-26 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 532万 | 明细

2012-10-12 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -544万 | 明细

2012-10-09 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -30万 | 明细

2012-06-05 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -387万 | 明细

2012-06-04 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -337万 | 明细

2012-03-19 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -201万 | 明细

2012-03-16 | 龙虎榜净买入 *ST美丽(000010)
金额 -27万 | 明细

免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系微信 nmw160 删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml ticai.xml

*ST美丽龙虎榜,000010龙虎榜,*ST美丽主力资金,*ST美丽资金流